Juridische informatie

Hier kan je de algemene gebruiksvoorwaarden voor deze website raadplegen: 

Algemene gebruiksvoorwaarden

Hier kan je de precontractuele informatiefiche in het kader van verkoop op afstand van verzekeringsplannen vinden:

Precontractuele informatiefiche 

Hier kan je de gedragsregels voor de distributie van verzekeringsproducten van DKV Belgium N.V. terugvinden:

Gedragsregels voor de distributie van verzekeringsproducten van DKV Belgium N.V.

Hier kan je het beleid inzake belangenconflicten met cliënten vinden:

Beleid inzake belangenconflicten met cliënten

Hier kan je de verslagen over de solvabiliteit en de financiële toestand voor eind 2021 raadplegen:

DKV Belgium SFCR YE2021 Executive summary

DKV Belgium SFCR YE2021 QRTS

DKV Belgium SFCR YE2021

Hier kan je de verslagen over de solvabiliteit en de financiële toestand voor eind 2020 raadplegen:

DKV Belgium SFCR YE2020 Executive summary

DKV Belgium SFCR YE2020 QRTS

DKV Belgium SFCR YE2020

Hier kan je de verslagen over de solvabiliteit en de financiële toestand voor eind 2019 raadplegen:

DKV Belgium_SFCR_YE2019 Executive summary

DKV Belgium_SFCR_YE2019 Full Document

ANNEX_DKV_SFCR_YE2019_QRTS

Hier kan je de verslagen over de solvabiliteit en de financiële toestand voor eind 2018 raadplegen:

DKV Belgium_SFCR_YE2018 Executive summary

DKV Belgium_SFCR_YE2018 Full Document

ANNEX_DKV_SFCR_YE2018_QRT_s.02.01.16

ANNEX_DKV_SFCR_YE2018_QRT_s.05.01.02

ANNEX_DKV_SFCR_YE2018_QRT_s.12.01.02

ANNEX_DKV_SFCR_YE2018_QRT_s.17.01.02

ANNEX_DKV_SFCR_YE2018_QRT_s.19.01.01

ANNEX_DKV_SFCR_YE2018_QRT_s.23.01.01

ANNEX_DKV_SFCR_YE2018_QRT_s.25.01.01

ANNEX_DKV_SFCR_YE2018_QRT_s.28.01.01

Hier kan je het verslag over de solvabiliteit en de financiële toestand voor eind 2017 raadplegen:

Verslag over de solvabiliteit en de financiële toestand per eind 2017

Klokkenluidersportaal

Bent u op de hoogte van een wetsovertreding of een ernstige schending van de regels van de Gedragscode van Munich Re, groep waarvan DKV Belgium deel uitmaakt, dan kunt u dit aan ons melden op het voorziene portaal.

Indien u dit anoniem wenst te doen, dient u zich te houden aan de veiligheidsregels van het klokkenluidersportaal.

Toegang tot het Klokkenluidersportaal

N.B. Op dit ogenblik biedt het systeem de Engelse en Duitse taal voor de gebruikersinterface. Door op de link te klikken, wordt de Engelse versie van het portaal geopend.